Фридрих Вилхелм Ницше е философ, писател и класически филолог. Критическите си трудове пише на немски език, в които засяга въпроси за морала, философията, религията, науката и съвременната култура.

Ницше е роден на 15 октомври 1844 година. Жизненият му път приключва на 25 август 1900 година.

Нека си припомним мислите на Ницше, които важат и до днес:

„Това, което се прави в името на любовта, става извън границите на доброто и злото.“

„Две неща иска истинският мъж: опасност и игра. Затова и търси жената като най-опасната играчка.“

„Какво е добро? Всичко, което увеличава усещането за власт, волята за власт, властта над човека. Какво е лошо? Всичко, което се случва заради слабост.“

„Щастието на мъжете се нарича: „Аз искам“. Щастието на жените – „Той иска“.

„Бог е мъртъв, искаме да живее Свръхчовекът.“

 

„Ако твърде дълго гледаш в бездната, тя ще погледне в теб.“

„Има две житейски правила: Правило 1 – Не се тревожи за дреболии. Правило 2 – Всички неща са дреболии.“

„Без музика животът щеше да е една грешка.“

„Който се бори с чудовища, нека внимава сам да не се превърне в такова.“

„Някои хора не искат да чуят истината, защото не желаят техните илюзии да бъдат унищожени.“

„Човекът започва там, където свършва държавата.“

„Не трябва да се прощава на онези, които не умеят да прощават.“