1. Никой няма да повярва в теб, докато сам не повярваш в себе си.

2. Най-дълбокото лично поражение което понасят хората, се измерва с разликата между онова, което сме способни да станем, и онова, което сме станали в действителност.

3. Всеки привиден неуспех е врата към нещо ново и ако имаш очи да я видиш и смелост да минеш през нея, ще постигнеш още по-голям успех отпреди. 

4. Действай така, сякаш неуспехът е невъзможен, а успехът ти сигурен. Заличи всяка мисъл за възможността да не постигнеш целите си, били те материални или духовни. Бъди храбър и не ограничавай полета на въображението си. Никога не ставай пленник на миналото. Бъди архитект на собственото си бъдеще. И ще станеш съвсем друг човек. 

5.  Колкото по-големи са рисковете, които поемаме, толкова по-големи са наградите, които получаваме.

6. Да бъдеш лидер означава да имаш непоколебима вяра в собствената си визия и твърда увереност в собствената си способност да извършиш позитивни промени. Не мисли за това какво ще кажат другите и помни думите на Алберт Айнщайн: „Силният дух винаги среща съпротивата на посредствените умове."

7. Посредствените изпълнители спират, когато усетят страха. Титаните се извисяват, точно когато се уплашат.

8. Не се тревожи за нещата които не можеш да контролираш, а поеми инициатива и насочи вниманието си да подобриш нещата, над които може да поемеш контрол. 

9. Запомни старата поговорка: Това, което те дърпа назад, не е това което си мислиш, че си, а това което си мислиш, че не си.

10. Мястото, където живеят твоите страхове, е мястото, където се крие най-големият растеж за теб.

11. Критиката от страна на останалите е цената за това да имаш амбиции.

12. Извиненията, които казваш на самия себе си, не са нищо повече от лъжите, които ти повтарят твоите страхове.

13. Да знаеш какво трябва да направиш и да не го правиш е същото като да не знаеш какво трябва да направиш.

14. Действието, което отлагаш и от което се опитваш да избягаш, е именно действието, което крие най-голямата възможност за теб.

15. Всяка промяна е трудна в началото, объркана по средата и прекрасна накрая.

Автор: Робин Шарма