А кой може да бъде любов? Ако не осъзнаваш себе си, определено не можеш да бъдеш любов. Ще бъдеш страх. Страхът е точно противоположен на любовта. Помнете, омразата не е противоположното на любовта, както мислят хората. Омразата е любов, застанала надолу с главата, а не противоположното на любовта. Истинската противоположност на любовта е страхът.

В любовта човек се разширява, а в страха се свива. В страха човек се затваря, а в любовта се отваря. В страха човек се съмнява, а в любовта се уповава. В страха човек остава сам. В любовта човек изчезва, поради което изобщо не може да става въпрос за самота.

Когато изчезнеш, как можеш да бъдеш сам? Тогава и дърветата, и птиците, и облаците, и слънцето, и звездите са всички вътре в теб. Любовта е тогава, когато си познал своето вътрешно небе.

Малкото дете е свободно от страх; децата се раждат без никакъв страх. Ако обществото може да им помогне и да ги подкрепи да останат без страх, ако може да им съдейства да се катерят по дърветата и по планините и да плуват в океаните и реките - ако обществото може да ги подкрепи по всякакъв възможен начин да се впуснат в приключения, да станат авантюристи на непознатото, и ако може да им даде силен импулс да търсят, наместо да им дава мъртви вярвания - тогава децата ще станат велики влюбени, влюбени в живота.

А това е истинската религия. Няма по-висша религия от любовта!

Ошо