Любовта не идва в живота ти с гаранционна карта. Любовта не се появява, тогава, когато я търсиш. Любовта е инатлива кучка и си тръгва точно тогава, когато не очакваш.

И ако ти не си наследил отчетливия ми инат, ще успееш да ме чуеш и да ме послушаш. Ще се влюбиш, точно така както аз съм се влюбвала през живота си. Ще осъзнаеш, че си влюбен тогава, когато ще бъдеш вече потънал до уши в чувствата си. Ще си подгизнал от любов и емоциите ти ще бъдат най-малкият ти проблем. Ще си бил вече интимен с нея. И се надявам, че си успял да осъзнаеш, че интимност не е момента, в които някой те докосва. Ще знаеш, надявам се, че интимността е всъщност споделените кошмари и страхове в три сутринта. Ще знаеш, че интимността не са свалените дрехи, а свалените маски и преструвки. Ще го знаеш, обещавам да ти ги разкажа тези неща.

Бъди убеден, че тя чете. Не, че ще ти пука за моето мнение, но вярвам в Едиповия ти комплекс и се надявам да се влюбиш в момиче, което ще чете. Надявам се привързаността ти към мен да те накара да се влюбиш в момиче, което ще чете. Защото ако тя чете и въпреки това те е допуснала до себе си, то значи, че тя ще те цени. Преди да си се доближил до нея, тя вече ще те е сравнила в главата си с хиляди фикционални персонажи. Още преди да я целунеш, тя ще те е целувала хиляди пъти с въображението си. При първия ви скандал тя първа ще ти прости, защото ще знае от книгите, че хората грешим. И най-красивите от нас го правят, най-силно и най-добре. Влюби се в момиче, което чете, защо тя ще те е оценила и избрала между хиляди други. Ще те е избрала с въображение и душа и ще бъде горда с избора си. Повече от мен дори.

Знай, че момичето на мечтите ти няма да бъде с гаранционна карта в комплект. Ако тя иска да се размотава с теб, размотавай се с нея. Ако тя ти пише, отговори ѝ. Ако те прегърне, прегърни я силно. Ако тя иска да стисне ръката ти, стисни я. Това, че тя е твоя в този момент, не означава, че това ще е така завинаги. Просто се дръж с нея правилно или някой друг ще го направи.
Обещава да те възпитам така, че да знаеш всички тези неща.

P.S. Докато не съм забравила. Никога не забравяй, че е важно да си придирчив към хората, които допускаш в живота си.