"Ще дойде ден, когато виждайки отражението си в огледалото, ще се усмихнеш на себе си.

Ще дойде ден, когато Сърцето ти ще забие учестено при звука от стъпките пред собствената ти врата.

Покани себе си у дома. Налей си вино. Поднеси си хляб. Върни Сърцето си.
Приеми отново себе си - този познат непознат, който ти е предан, който те обича през целия ти живот, макар и уморен от твоето равнодушие.

Свали от стената чуждите портрети, любовните писма, отчаяните стихове.....

Седни на масата. Пирувай.

Празнувай себе си.

Празнувай СВОЯ ЖИВОТ."

Дерек Уолкът