Не ми казвай.
Какво е било.
Какво е.
Какво ще бъде.

Няма нужда.
От никакви обяснения.
Пояснения.
Уточнения.

Спести ми всякакви вричания.
Във вярност.
Любов.
И вечност.

Не ми се слушат истини.
Със съмнителна стойност.
Но пък изричани с ръка на сърце.

Прости ми.
Вече не вярвам на думи.
Само на действия.