Двама влюбени отишли при един мъдрец и го попитали:

– Днес ние сме много влюбени и искаме нашата любов да продължи вечно, ти си мъдър, кажи ни как да задържим любовта?

– Добре - казал мъдрецът - Намерете по един орел, уловете го и го донесете при мен на върха на планината.

Двамата млади се разделили и по различни пътища намерили всеки един по един орел. Донесли го при мъдреца.

– А сега им вържете краката и ги пуснете да излетят.

Младите така и направили. Вързали краката и пуснали орлите. Не след дълго те паднали на земята, не успяли да летят. Започнали да се кълват един друг в опит да отвържат краката си.

– Отвържете ги - казал мъдрецът - И отново ги пуснете.

Орлите разперили криле и излетели нависоко.

– Ето това е тайната! Никога не се „връзвайте“ един друг, защото тогава Любовта ще умре и нито един от вас няма да може да живее на воля и да се радва на своя полет!