Един мъдрец търсел способен и талантлив ученик, който да има достатъчно навици и умения, че да му предаде знанията си. Той събрал всички ученици и им казал:

- Имам проблем и искам да знам дали някой от вас може да го реши. Вижте, зад мен се намира най-голямата, тежка и масивна врата в града. Кой от вас може да я отвори без чужда помощ?

Някои от учениците просто свели глава - проблемът изглеждал неразрешим. Други изследвали вратата, обсъдили възможността за използването на лост и особеностите на материала и дошли до извода, че проблемът е нерешим. Всички казали, че е невъзможно да направят това, което искал мъдрецът...

Само един ученик се приближил до вратата и започнал щателно да я изследва, проверил всичко внимателно, натискал я, почеквал определени участъци. После дълбоко въздъхнал, съсредоточил се и меко побутнал вратата. Тя се отворила без никакво съпротивление - била конструирана толкова безупречно, че било необходимо само леко побутване.

Мъдрецът си намерил приемник. Той се обърнал към останалите ученици и произнесъл следните думи:

- Успехът в живота зависи от няколко ключови фактора и сега вие можахте да наблюдавате тяхното действие.

ПЪРВО - позволете на своите чувства напълно да изследват и разберат реалността, която ви обкръжава.

ВТОРО - не правете прибързани и затова неправилни изводи.

ТРЕТО - бъдете достатъчно смели да вземете решение.

ЧЕТВЪРТО - вземайки го, действайте уверено и без съмнение.

ПЕТО - съсредоточете се и вложете в това действие цялата своя сила и енергия.

И последно - не се бойте да направите грешка.

Автор: Неизвестен