Само истинският мъж осъзнава какво представлява жената до него и никога не я приема за даденост.

Само истинският мъж си дава сметка за куража, който й е нужен, за да му разкрие белезите от травмите в сърцето си за да му разкрие миналото си, разочарованията си, болката си.

Само истинският мъж разбира, че най-важният подарък, който може да направи на жената, която го обича, е да й подари сърцето си, мислите си, времето си. Той знае, че за нея това е по-ценно от всички диаманти и рубини, взети заедно.

Само истинският мъж признава, че макар и по-слаба физически, жената често пъти е по-силната психически.

Само истинският мъж усеща, че, колкото и да е силна жената, тя има нужда да бъде слабата с мъжа, когото обича.

Само истинският мъж е способен да подкрепя мечтите и стремежите на жената и никога да не я обезкуражава (колкото и непостижими да му се струват на него самия тези мечти).

Само истинският мъж пази и се грижи за жената така, сякаш пази себе си и се грижи за себе си.

Само истинският мъж не бяга от трудните моменти във връзката, а е готов да мине през тях.

Само истинският мъж продължава да обича жената до себе си, дори когато тя си мисли, че не заслужава любовта му.

Само истинският мъж умее да бъде център на спокойствие за нея в средата на нейния хаос.

Само истинският мъж въздига жената и й помага да израстне.

Само истинският мъж знае какво значи да обичаш истински.

Автор: Неизвестен