Телците са широкоскроени. Телците са земни. Телците са изпълнени с разбиране.

Телците не осъждат. Телците не укоряват. Телците не дълбаят в миналото и не са злопаметни.

Телците умеят да се поставят на мястото на другия. Телците умеят да слушат. Телците умеят да съчувстват.

Телците могат да забравят обидата от приятел. Телците могат да преглътнат гордостта си и да подадат ръка. Телците могат да простят много неща, но не и това...

1. Телците не могат да простят на хора, които не ценят лоялността, хора, които са изменчиви като времето през пролетта, хора, които са приятели само на думи, но не и на дела.

2. Телците не могат да простят на тези, които, без да се замислят, огорчават всички около себе си, които никога не търсят вината в себе си, които са готови да загърбят всичко, само не и себе си.

3. Телците не могат да простят на хората, които се опитват да заместят малките жестове с големи думи, хората, които обещават всичко утре, а не дават нищо днес, хората, които говорят, без да застават зад изреченото от тях.

4. Телците не могат да простят лицемерието, манипулацията, готовността да казваш това, което другият иска да чуе, а не това, което наистина мислиш.

5. Телците не могат да простят на тези, които попарват мечтите на околните само защото са се отказали от своите, тези, които маскират страха си с думите си "здрав разум", тези, които не могат да приемат, че там, където те са се провалили, други могат да успеят.

6. Телците не могат да простят на хората, които използват всичко и всички, за да постигнат целите си, хората, които не се спират пред нищо, убедени, че им се полага всичко, хората, които наричат своя егоизъм "индивидуализъм".

7. Телците не могат да простят неспособността (и нежеланието) да мислиш за ефекта от думите и делата си върху сърцата на хората, невъзпитанието, прикрито зад думата "прямост", нетактичността.  

8. Телците не могат да простят прехвърлянето на отговорността за собствените действия върху някой друг, вменяването на вина, оправданието на собствените слабости и вторачването в чуждите.

9. Телците не могат да простят на хората, които само искат, без да дават, хората, които държат да бъдат изслушвани, но никога не чуват другите, хората, които не мислят за никой, освен за себе си.

10.  Телците не могат да простят безсърдечността, използвачеството, страхливостта. 

Телците не могат да простят нещата, които никой от нас не бива да прощава...