В едно село живеели двама мъдреци. Първият бил много добронамерен и позитивен човек, докато вторият все критикувал хората, които идвали при него. При първия постоянно идвали хора, кой за съвет, кой просто да си поговори с него, а при другия никой не идвал и той започнал някак си да завижда. Решил да го провокира и с това да урони авторитета му пред хората. Дълго мислил как да стори това и най-накрая решил: "Ще взема една пеперуда в ръката си. Ще отида при него, когато има най-много хора и ще го попитам "Кажи ми жива ли е пеперудата?" Ако каже, че е жива ще я смачкам и ще го компрометирам. Ако каже, че е мъртва, ще я пусна и пак ще го компрометирам"…

След като измислил всичко отишъл при мъдреца и го попитал:

- Ти като си толкова мъдър, можеш ли да ми кажеш жива или мъртва е пеперудата, която държа в ръката си?!

Човекът го погледнал, усмихнал се и кротко казал:

- Всичко е в твоите ръце. Ако искаш ще бъде жива, ако искаш няма да бъде жива…

Неизвестен автор