Един източен император сънувал страшен сън, в който един след друг изпадали всичките му зъби. Силно разтревожен, той извикал при себе си императорския тълкувател на сънища. Владетелят му разказал съня си, а тълкувателят натъжено отговорил:

- Владетелю, длъжен съм да ви съобщя печална вест. Ще загубиш един след друг всичките си близки хора и ще останеш сам.

Думите му силно разгневили императора и той заповядал да го обезглавят. Наредил на придворните си, да му доведат следващия най-добър тълкувател в страната. След няколко дни в двореца пристигнал вторият тълкувател. След като изслушал внимателно съня на императора, без да бърза да отговаря, загладил бялата си брада и с усмивка на лицето му отговорил:

- Щастлив съм, да ви съобщя много радостна вест. Вие ще надживеете всичките си роднини и здравето ще остане ваш приятел.

Императорът много се зарадвал, че вече можел спокойно да продължи делата си и щедро възнаградил тълкувателя за това предсказание, след което наредил да си ходи. Придворните били много изненадани от развилата сe ситуация и когато тълкувателят минал покрай тях, го заговорили, като му разказали какво се случило с първия тълкувател, а след това го попитали:

- Защо той беше обезглавен, а ти – награден?

- Ние и двамата правилно изтълкувахме съня. Всичко зависи не толкова от това какво ще кажеш, а как ще го кажеш.

Автор: Жанет Орфану