Любовта невинаги е идеална.
Всъщност,... любовта никога не е идеална.
Другият не е идеален.
Нито пък ти.
Любовта невинаги се случва лесно.
Всъщност,... истинската любов никога не се случва лесно.
Защото тя изисква смелост. И решимост. И сила.
Любовта значи да преодолявате заедно обстоятелствата.
Любовта значи да сте един до друг, винаги, във всичко.
И никога да не се пускате.

Любовта значи сливане. Приемане. Разбиране.

Любов е кратичка дума, лесна за изписване, но трудна за дефиниране. Дума, без която е невъзможно да живееш. Чувство, без което просто не си жив.
За любовта са нужни усилия...
За любовта е нужна отдаденост...
За любовта е нужно да надмогнеш себе си, за да приемеш другия...
Любовта е да общуваш със сърцето.
Любовта е да усещаш другия, не просто да го чуваш.
Любовта е да се слееш с другия

Но най-вече любовта е да осъзнаеш, че всеки час, всяка минута и всяка секунда си заслужават, защото сте ги преживели заедно.

Автор: Неизвестен