За момичетата, които не искат да бъдат като всички...
За момичетата, които искат да бъдат като себе си.
За ТЕБ!

- Коя си ти? - попитало момчето.
- Обикновено момиче.
- А аз съм необикновено момче - гордо заявило момченцето.
- И какво в теб е необикновеното? - заинтересувало се момиченцето.
- Всички ми казват, че съм необикновен и ще стигна далече.
- Далече ще стигнеш? А къде? И защо?
- Още не знам, но всички казват, че това е много важно.
- Искаш ли да поиграем на гоненица, ако не е необходимо да тръгваш за там веднага - предложило момиченцето.
- Хайде - зарадвало се необикновеното момче.

Момченцето се носело по поляната, опитвайки се да настигне момиченцето. Ръцете му практически докосвали леката рокля, когато момиченцето изведнъж прелетяло на другата страна на поляната.

- Така не е честно - намусило се необикновеното момче.
- Защо? - учудило се обикновеното момиче.
- Ти можеш да летиш, а аз - не. Така не е възможно да те хвана, а това е неправилно. Трябва само да тичаш.
- Защо трябва само да тичам, щом ми харесва да летя?
- Защото такива са правилата, трябва да играеш като всички.
- Толкова интересни неща казваш, ти наистина си необикновено момче. А защо не можеш да летиш?
- Не зная. Никой не умее, не умея и аз. Да идем да те запозная с децата и да поиграем всички заедно.
- А там може ли да се лети?
- Не, нали ти казах, че никой не умее.
- Прощавай, но аз ще полетя нататък. Аз съм само обикновено момиче и мога да правя само това, което ми харесва. И за което съм родена. А аз съм родена да летя...