Двама души трябват да имат общи ценности и общи разбирания по най-важните въпроси, за да останат заедно, но сред важните критерии за дълготрайна връзка не е общият цвят на кожата.

Все по-често виждаме двойки, в които двамата са от различни раси или етноси – нещо, което е било немислимо и изключително странно преди един век и дори няколко десетилетия. Тези холивудски двойки обаче доказват, че цветът на кожата наистина няма значение, когато говорим за любов.