Понякога искате да научите как вашите думи и действия се възприемат от другите. Оказва се, че за тази цел не е необходимо да бъдете професор по психология - просто погледнете по-внимателно лицето, с което разговаряте.
Нашият фотопроект ще ви покаже какво означават невербалните знаци в комуникацията.