Правилата на етикета би трябвало да са добре известни на висчки ни още от детска възраст (поне основните). Оказва се, обаче, че доста от нас не обръщат внимание на няколко основни грешки, които допускат в ежедневието си.