Всяка година изсичаме 7,3 милиона хектара гори. Човечеството прави същото с други ресурси и богатството на земята. Хората са свикнали да приемат природата като нещо, на което имат право, като тя няма глас или сила. Забравяме, че може да ни отвърне и винаги печели. И не говорим за разрушителните елементи или природните бедствия.

Природата печели бавно, но дори и малките победи са забележителни. Не можем да не се възхитим на тази сила и естествената способност да се противопостави на цялото човечество.