Гледали ли сте филм и в един момент да осъзнаете, че това, което се случва, няма нищо общо с реалността? Познато ни е чувството. Открихме проучване в интернет, в която хората посочват едни от най-често срещаните грешки при секс сцените.

Съгласни ли сте, че не отговарят на реалността?