Не ни лъжете – знаем, че сте правили всичко това през 2008! Така беше, нали? Нека всички си направим взаимна услуга и да ги запазим там.