Всеки човек има своите особени, които го изграждат като личност.

Някои от нас са по-наивни, други са по-напористи, трети са пестеливи и пресметливи. Тези черти на характера са положителни, но има и такива, които определено могат да ни превърнат в личност, която другите избягват.

Представяме ви чертите в характера, които притесняват околните.