Макар и да е рядко, е възможно краката на човек да са с различна дължина. Хората често се раждат така, но е трудно да се разбере, докато не пораснат. Други пък получават тази разлика, защото са били жертви на някакъв инцидент. В трети случаи дори няма причина.

Ние искаме читателите ни да са информирани и ето защо решихме да споделим тези факти с вас.