Езикът ни е един от органите, които постоянно използваме, но не му обръщаме достатъчно внимание. Използваме го при говорене и хранене, но той крие много трикове. Например, той е един от най-гъвкавите органи в човешкото тяло.

Ние се изненадахме от нещата, на които е способен езикът. Искахме да ги споделим с вас!