Невинаги забелязваме какво правим с краката, ръцете или изражението на лицето си, докато други хора са около нас. Може дори да ни мине през ума, че тези неща са важни.

Но езикът на тялото всъщност може да каже много за вашата личност и чувства. И това може просто да ви помогне да направите добро впечатление и да получите работата на мечтите си, или, напротив, да накарате хората да искат да ви избягват.

Смятаме, че има определени навици, от които трябва да се отучите и те могат да имат положителен ефект върху живота ви. Нека да видим кои са те!