Спасяването само с използване на ръце, оставяне на дискретно съобщение за насилие или използване на жестове при шофиране или каране на колело, може да помогне да избегнем инцидент. Няма съмнение, че сигналите с ръце могат да бъдат мощен инструмент за комуникация. Всъщност, проучванията показват, че нашите жестове могат да отразяват мислите ни, да помогнат на другите хора да ни разберат по-добре и дори да заменят необходимостта от разговор.

За да ви помогнем да използвате този често недостатъчно използван инструмент, избрахме най-важните сигнали за ръце, които биха могли да ви помогнат ежедневно или при спешни случаи, с полезен сигнал с ръка за безпокойство като бонус в края.