В днешно време посещаването на фитнес зала се смята за нормален завършек на работния ден. Но няма как да отречем, че има хора, които явно са на различно мнение и смятат, че фитнесът е отлично място за... почивка или други странни занимания.

А на какви куриози сте попадали вие във фитнес залата?