Последните проучвания разкриват, че броят на децата на някого няма никакво значение за това дали той е доволен или не от живота си. Образованието и социалните взаимоотношения са много по-важни фактори за определяне на нивото на щастие. На констатациите от проучването се придава по-голяма тежест от знаменитостите, които открито са обсъдили решението си да избягват да имат деца.