Има стари фотографии, които ни разкриват една различна страна на миналото, за която дори не сме и подозирали. А има и снимки, които успяват да предадат духа на отминалата епоха и разкриват отговорите на много въпроси. 

Фотографиите в днешната ни галерия разкриват непозната и доста интересна страна на света такъв, какъвто никога не сме го виждали.