Сравнително близкото минало може да се струва доста далечно на някого, но истината е, че светът, който познаваме днес, е изглеждал доста по-различно през изминалите десетилетия.

И все пак нека не забравяме, че темповете, с които се развива светът, са много бързи, което означава, че само след броени десетилетия нашият начин на живот може да се струва изключително странен на някого.