Независимо какво си спомняме от детството, в историята има много събития, за които не знаем почти нищо.

Ето защо на помощ идват стари фотографии, които разкриват малко повече за света и макар и бегло, дават обяснения за миналото и ни показват грешките, които не бива да допускаме в настоящето.