Когато започвате да изграждате връзка с мъж, важно е да сте сигурни, че именно той е "единственият". Нумерологията е от голяма полза в това отношение.

Нумеролозите твърдят, че, знаейки числото на душата и числото на съдбата на избраника си, можете веднага да разберете как един човек ще се прояви в една връзка.
За да направите това, трябва да изчислите числото на душата, ако мъжът е под 35 години, или числото на съдбата, ако е над 35 години.

Например, един мъж е роден на 15.11.1979 г. Така че тази година мъжът навършва 44 години и изчисляваме числото на съдбата му:
1+5+1+1+1+9+7+9=34=3+4=7. Число на съдбата 7.

Ако човек е роден на 26 април 1997 г. и тази година навърши 26 години, изчисляваме числото на душата, като добавяме само датата на раждане: 2 + 6 = 8. число на душата 8.
Всяко число влияе на човека по определен начин и му придава определени качества.

Разберете какви са те в нашата галерия.