Замисляли ли сте се някога защо получаваме името си и как то влияе на живота ни? Някои от нас, поради различни обстоятелства, променят имената, фамилиите, дори рождените си дати през живота си. Но как да разберем кога подобна стъпка наистина ще донесе късмет в живота и кога ще се превърне в злощастни провали или дори трагедии?

Още от древни времена хората са обръщали внимание на връзката между числата и човешкия живот. И не само са обръщали внимание, но и успешно са разшифровали всички важни събития от живота до деня, часа и минутата. Съществува огромен брой нумерологични системи, чрез използването на които може да се изчисли едно или друго събитие, черти на характера, финансова платежоспособност, ниво на богатство, карма и кармични събития.

Но какво означава името ни от нумерологична гледна точка, каква информация носи то?

Името ни е нашият пътеводител, който ни обяснява смисъла на нашето въплъщение, то е нашата цел, насока, дадена ни от родителите ни, а следователно и от нашето семейство. И това е начинът, по който семейството ни иска да ни види. Ако сме наясно със задачите, което са ни възложили нашите предци, тогава можем да сме сигурни в тяхната помощ. Ако вървим срещу родовата си система, това автоматично означава, че се лишаваме от подкрепата на своя род, отказвайки да изпълним дълга си към него.

В името ни има силни страни, които ни помагат по пътя на живота, но има и кармични прояви на характера, с които ще трябва да се справим по един или друг начин, в противен случай няма да е възможно да постигнем доброто, което дава силната черта на името ни. Нека направим изчисления на името, за да разберем целта на живота си, дълга си към семейството и още.

Ще използваме следната таблица за букви на кирилица и на латиница: 


Записваме името. Например, Марина. Според таблицата гледаме коя буква на кое число съответства и превръщаме буквите в числа по следния начин: M=5, A=1, P=9, I=1, H=6, A=1. Съберете числата на всяка буква: 5+1+9+1+6+1=23.
23 не ни устройва, тъй като трябва да оперираме с диапазон от числа [1:9]. Затова извършваме действие, наречено "кверсума" (т.е. събиране на позициите на двуцифрено (или повече) число): 23=2+3=5. Резултатът "5" се вписва в интервала [1:9], така че можем да преминем към тълкуването.

Забележка : Ако резултатът все още е двуцифрен след първата „кверсума“, изпълнете я отново. Пример: Първото събиране дава 39. Кверсумата е 39=3+9=12. След това отново изпълняваме кверсума на 12: 12=1+2=3. Резултатът ни устройва, тъй като отговаря на интервала [1:9]. Така вече можем да тълкуваме.

Открийте какво означчава числото на вашето име и какви лични сили ви дава то в нашата галерия.