Хората могат да създадат уникални връзки помежду си, които продължават цял живот. Съществува обаче една специална връзка, която никога и от никого не би могла да бъде прекъсната: любовта между брат и сестра. Невидимата линия, която ги свързва, е единствена по рода си и днешната история е идеален пример за това. Нищо не може да се сравни с благородството на жертвата на този брат, с чиято история ще ви запознаем днес – в името на бъдещето на сестра си, той жертва собственото си обучение и развитие!