Кога загубихме правилния път и поехме по грешния? Американският илюстратор Корен Шадми показва нагледно пукнатините в обществото.

Можем ли да променим курса? Можем ли да спрем разрухата и светът отново да се превърне в прекрасно място?