Любовта към себе си е изключително важен компонент на психичното здраве, благодарение на който изграждаме и поддържаме здравословни взаимоотношения, постигаме успехи, градим приятелства и семейства, и живеем в хармония със заобикалящият ни свят и със самите нас.

Може би, едва през XXI-ви век понятието “самолюбие” престана да се приравнява със значението на думата “егоцентризъм” в постсъветското пространство. Което е добре, защото между тези две състояние просто не може да бъде поставен знак за равенство и те са далеч от синоними. Докато егоистът вярва, че целият свят съществува само за да служи на неговите желания и потребности - тъй като в неговата картина на света именно той е "центърът на Вселената", то един човек, който наистина обича себе си, не омаловажава нуждите на другите, но в същото време никога няма да избута своите стремежи на заден план. Един човек, който действително обича себе си, добре разбира, че всичко в живота е въпрос на баланс и зачитане на личните граници на околните. Той възприема всеки когото среща за личност, с чиято уникалност е редно да се съобразява, но и никога не забравя че и самият той е не по-малко важен и значим.

Любовта към себе си има много положителни последици. Тази красива емоция ни помага да поддържаме здравословно самочувствие и ни дава издръжливост спрямо чуждата критика и мнение, намалява нивата на стрес и вероятността от професионално прегаряне, предпазва ни от навлизане в токсични взаимоотношения и ни дава възможност бързо да видим “червените флагове” при среща с нови хора.

И, разбира се, напълно променя представата ни за света. Не напразно казват, че отношението ни към другите е отражение на това, което проявяваме към самите себе си и че ако не обгърнем първо собственото си аз с любов, сме неспособни да дарим това прекрасно чувство другиму.

А вие - можете ли с абсолютна сигурност да кажете, че наистина обичате себе си?

Какъвто и да е отговорът ви - с теста ни днес можете лесно да проверите точно това.

Достатъчно е просто да погледнете внимателно шестте изображения и да видите какво ще разкрие за вас.