Обръщаме ли внимание на действителността, която ни заобикаля? Забелязваме ли всички несправедливости и злини, които се случват около нас? Защото днес не става дума за нуждите на индивида, а на света...

Вижте какво имаме предвид в галерията ни.