През последните седем години канадският фотограф Хилари Голд-Камилери се захваща с проект, имащ за цел да насочи вниманието на обществото към децата и възрастните със синдром на Даун. Тя се надява портретите да променят общоприетите схващания и да насърчат видимостта към заболяването. 

"Вярвай с мен" е мощен призив за действие и покана към други общности да повярват в тези деца и възрастни хора и да им дадат шанс да покажат какво могат, без някой да ги упреква и съди", споделя Хилари. "Всички бихме искали някой да вярва в нас, както и всички те."

Вижте ги само колко са очарователни и милички!