Когато си спомним за детството, в главите ни изплуват всички онези мили спомени за забавните игри с приятели до късно навън, за предметите и играчките, били част от ежедневието ни, които винаги предизвикват усмивка на лицата ни. 

И тъй като екипът ни вярва, че детските години са безценни, ви представяме художника Bang Dhan, който превръща свидните спомени от детството в смешни комикси, в които всеки може да открие себе си.

Е, готови ли сте за пътешествие във времето?