Начинът на отглеждане на децата е различен във всяко семейство. Истината е, че той е различен и за двамата родители.

Знаем, че майките са грижовни и правят всичко, за да се чувстват малките им съкровища отлично. Но когато татковците са нагърбени със задачата да се грижат за малките наследници, възпитателните методи коренно се променят. Ето точно как.