Понякога, когато гледаме една снимка сякаш виждаме нещо нереално и дори невъзможно спрямо физичните закони. Да, но при втори или трети поглед се вижда, че реално има обяснение за тази оптична илюзия.

Ето няколко подобни снинмки, в които определено трябва да се вгледате по-внимателно.