1. Всеки нов ден си казвай, че това ще е най-хубавият ден в живота ти.

2. Не позволяй на проблемите ти да те наказват. Позволи на мечтите си да те водят.

3. Не се гневи. С всяка минута, в която се гневиш, губиш 60 секунди щастие.

4. Отвори очите си за чудото в обиновените неща. В това се крие мъдросттта на живота.

5. Научи се да живееш с ритъма на природата – неговата тайна е търпението.

6. Всеки ден преодолявай един свой страх. Тогава ще почувстваш, че живееш истински.

7. В края на деня сложи точка. Денят е свършил. Направил си, каквото си могъл. Спри да съжаляваш. Спри да се самообвиняваш. Утре е нов ден. Започни го начисто. Освободи сърцето си от миналото, за да посрещнеш бъдещето.