Да си представите отмъстителния Овен е доста сложна работа.

Ако някой го настъпи по болния мазол, то Овенът по правило веднага ще му издърпа ухото без всякакви задръжки и предупреждения. Това даже не се разглежда като отмъщение, а е само ответна реакция на здравия организъм. Освен това, ако настъпването на споменатия мазол е било виртуозно и за дърпане на ухото не е можело да става и дума, Овенът след час просто може да забрави за всичко, а след ден, като че нищо не е било. Може да любезничи и да се прегръща с този, който го е обидил. Затова, за да възникне у Овена желание да отмъщава, трябва много да се постараете и да го дразните планомерно и сериозно.


Представете си, че ежедневно и гръмко всеки ден разказвате за неговите слаби места и то именно когато наблизо е обекта на неговите (нейните) любовни чувства.
И в този случай, разбира се, Вие също ще получите издърпване на ухо, но ако имате смелостта да продължавате в същия дух, то след известно време у Овена ще се вкорени мнението за това, че трябва да ви премахне. Отмъщението му е винаги радикално.

Той никога не се принизява до някакви си там дребни ответни пакости. На Овена е нужно само едно – обектът на отмъщение да престане да съществува (до край, в близкото обозримо пространство). Това ще преследва много последователно. Може даже да ви принуди да преминете на друга работа, в друго населено място, но това по възможност би трябвало да стане с цялото ви семейство.

Когато Овенът реши да си отмъсти, той просто може. И най-важното е, че той не счита това за отмъщение, а просто за самоотбрана.