Смееш ли се на шеги, свързани със смърт, разруха и болести? Случвало ли ти се е някой да се обиди от твоя шега? Да? Е, може би не трябва да му се сърдиш, защото вероятно просто си по-умна от него, защото според нови проучвания хората, които обичат черния хумор, се справят по-добре на тестовете за интелигентност.

Проучването е проведено във Виена и в него са взели участие 156 доброволци. Те трябвало да оценяват редица от шеги от хумористичното издание „Черната книга“ на Ули Щайн. Шегите били придружени от илюстрации и могат да се опишат като типични примери за черно чувство за хумор. Доброволците трябвало да оценяват всяка шега по няколко показателя – дали я разбират; дали я смятат за забавна; дали я намират за изненадваща, вулгарна или пък интересна. След това доброволците трябвало да преминат няколко теста – за вербална и невербална интелигентност; за резки промени в настроението и за агресивност.

Резултатите от проучването показали, че хората, които са харесали извратените шеги, са се справили по-добре на тестовете за интелигентност, било по-вероятно да имат висока степен на образование и били много по-малко агресивни в сравнение с другите, които не харесали шегите.

Но каква е връзката между черното чувство за хумор и интелигентността? Според учените шегите изискват както когнитивни умения, така и емоционална интелигентност, за да бъдат разбрани. А черният хумор е дори по-сложен и затова бива разбран само от хора с висока интелигентност и ниски нива на агресия, докато останалите хора или приемат тези шеги твърде сериозно, или изобщо не ги разбират.