Днес ще разговаряме с Радина Цанева един от лекторите на предстоящото издание на фестивала за личностно развитие "Свободата да бъдеш". Нейната лекция ще бъде посветена на любопитната тема за езика на тялото - нещо, което има изключително голямо значение в ежедневната ни комуникация, но често забравяме. 

Здравей! Представи се с няколко думи пред нашите читателки

Здравейте! Приятно ми е да се запознаем! Казвам се Радина, търговец и поет по душа, непрекъснато изследвам света около мен, приемам честно отправени предизвикателства.

Как и кога се зароди интересът ти към езика на тялото?

Към края на миналото хилядолетие. Животът ме постави в интересната ситуация да съм ръководител на търговски екип от личности, доста по-възрастни и опитни от мен. Трябваше по спешност да стана лидер, да мога да разбирам истинските мотиви за действията им, за да мога да съм крачка пред тях. Тогава Езикът на тялото ми свърши страхотна работа. И после – разработих обучения за Търговски екипи, важна част от които бе и невербалната комуникация.

Ако следваме поговорката “По дрехите посрещат, по ума изпращат”, по твое мнение, какво реално е реално забелязват първоначално другите в нас

Излъчването, най-общо казано. Преди да сме си отворили устата, за да може да блесне нашият ум, хората вече имат ясно мнение за нас. Посрещат не само по дрехите, посрещат по стойката на тялото, по погледа, по усмивката, по тембъра на гласа, по ръкостискането...

Можеш ли да ни дадеш съвети, които да следваме, когато се запознаваме с някого, за да му направим добро впечатление?

Усмихвайте се, гледайте го в очите, слушайте го внимателно.... За да направите добро впечатление е необходимо да поставите другия в центъра на комуникацията, да му дадете възможност да се отпусне и да ви повярва. Чак след това може да изложите и своите идеи и да предлагате каквото и да е.

Кои са най-силните сигнали на тялото, по които можем да познаем, че даден човек ни харесва?

Усмихва ни се, гледа ни в очите, слуша ни внимателно. Цялото му тяло е насочено към нас, дистанцията се скъсява, започва да прави „случайни” докосвания.

Познаването на eзика на тялото може ли да ни помогне, за да общуваме по-пълноценно с децата ни, те често се затварят и не искат да общуват със своите родители?

Познаването на езика на тялото е задължително за правилното общуване между поколенията. Децата са изключително интуитивни – те знаят кога има дисхармония между думите и поведението на възрастните и понеже тяхната личност още се изгражда, те са склонни да винят себе си за случващото се между родителите. До седмата – осмата година на детето е важно да знаем, че то е все още много честно в експресиите си – каквото мисли и чувства, това казва. Затова при тях може лесно да разберем какво ги тревожи или радва и да променим поведението си.

При тийнейджърите вече става малко по-сложно. На първо място трябва да знаем, че в този период личността на младия човек излиза изпод крилото на родителите и има нужда от самостоятелост. В тази възраст той експериментира, изучава, създава пространство за новото „себе”, което има нужда от нов простор. За родителите понякога това е ужас безподобен, те не са склонни да приемат промените, най-вече ако са драстични.

В този период познаването на езика на тялото може да помогне на родителя да се ориентира в настроенията на младежа, кога може да се говори с него, а кога трябва да се спре. Защото когато човек е в емоционална вълна, той не чува и не действа рационално. А можем да ръководим някого с разумни аргументи само когато той има съответното състояние на ума да ни чуе.

Можем ли чрез езика на тялото да повдигнема самочувствието си? Как да процедираме, ако се чувстваме неуверени?

Най-прекрасното в езика на тялото е, че той действа двупосочно. Ако искаме да сме ведри, бодри, със самочувствие – просто заемаме позите, отработваме движенията и нашето тяло започва да произвежда съответните хормони и да изпълнява „нарежданията”, които му давате. Най-простото е: изправете си гърба, успокойте дишането, усмихнете се. И се насладете на резултата.

Сподели ни повече за твоята лекция в рамките на фестивала “Свободата да бъдеш”?

За кратките минути на тази лекция имам амбицията да демонстрирам на съмишлениците си в залата как точно работят някои принципи. Иска ми се те да излязат от залата по-осъзнати, по-добре управляващи съдбата си, по-любопитни...

Нашите тела не са някаква абстракция – те са с нас 24/7 и непрекъснато ни говорят. За съжаление ги чуваме чак когато започнат да крещят чрез болестите.  А познанията по език на тялото могат да ни помогнат да общуваме със себе си и другите на много по-фино и осъзнато ниво. Все пак, всички имаме тела, нали? Ще се радвам да ви видя в залата.