Много жени преживяват емоционално насилие по време на работа или в други отношения. Обикновено те притежават особена гъвкавост, която им помага да достигнат по-високо ниво на функциониране, след като са изпитали значителни несгоди.

Повярвай ни, че ако си преживяла токсична връзка, не си повредена! Напротив, след нея имаш суперсили, които ти позволяват да се излекуваш от преживяваното отношение. Също така може да станеш добър партньор и да изградиш здрави взаимоотношения.

Виж какви суперсили притежават силните дами, преминали през подобни връзки:

1. Висока степен на емоционална интелигентност и съпричастност

Тези жени притежават висока степен на емоционална интелигентност, която започва със себеосъзнаване. Токсичните хора често са привлечени от емоционално интелигентни такива, защото тези, които ги разбират притежават много качества, които на злоупотребяващите с чувствата им им липсват. „Жертвите“ демонстрират способност да съчувстват на другите и често са интуитивни. Обикновено могат да усетят какво се случва в хората около тях, да разберат чувствата им и са състрадателни към тях.

2. Сила при компромиси/ решаване на проблеми

Много от дамите, имали токсична връзка умеят да решават успешно проблеми. Знаят как да разрешават конфликти и да постигат компромиси в предизвикателни ситуации. Чрез своя опит с токсични и предизвикателни взаимоотношения те са развили силни умения и дипломация.

3. Неприкосновеност и автентичност

Много такива жени могат да изразят своята честност и да отстояват действията в съответствие с думите си. Тази суперсила води до развиване на доверие, на което другите могат да разчитат. Често злоупотребяващите с тях са привлечени към тези качества, защото много искат да се асоциират с тези черти.

4. Смирение и отговорност за действията на някого

Дамите, имали токсична връзка притежават силно чувство за самосъзнание. Те демонстрират своето смирение, когато разпознават и са отговорни за грешка и след това предприемат действия, за да направят промяна. Когато се освободят от токсичните си взаимоотношения, имат суперсилата да укрепят и възстановят границите си, проправяйки си път към по-здравословни отношения в бъдеще.

5. Способност да изградят здрави взаимоотношения чрез това, което са научили

Обикновено тези жени узнават какво е необходимо, за да се радват на здрави и продуктивни взаимоотношения в бъдеще. Хората, които злоупотребяват емоционално са привлечени най-вече от личности, които знаят как да накарат една връзка да работи, така че това е предупреждение.

Ако си имала взаимоотношения с токсични хора, си научила уроци, благодарение на които си способна да преживееш и развиеш здрави връзки. Ще можеш да разпознаваш хората, които са в състояние да ти отвърнат, и с които може да изградиш доверие и да се радвате на взаимни уважение и удовлетворение.