Майки, ако се чувствате невидими, не можете да бъркате повече!

„Господ има по-добри неща за вършене от това да ме гледа как прибирам прането и бърша сополиви носове. Него не го е грижа за моя свят“.

Някога мислили ли сте си това?

Нека ви разкажа историята на една жена, която се чувстваше по този начин. Тя мислеше, че е невидима. „Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея“. „Ако само...“, мислела си тя. „Ако само можех да избягам от проблемите си и никога повече да не се обърна назад!“. Само още един опит и... успяла!

Държейки дрехата в ръцете си, тя веднага усетила промяната. Но и Той го усетил. И знаел, че тя е причината. Тя не можела да греши повече... „Кой се допря до дрехите Ми?“ Той се озъртал, за да види жената, която бе сторила това.

Хората около него му казали, че тълпата е около него и всеки го докосва. Но той се обърнал и видял жената, която го направила.

Тя се уплашила. Разтреперана от страх, паднала на колене и вероятно казала нещо такова:

„Аз бях... о, аз бях! Бях болна от години! Никой лекар не може да ме излекува – дори ме влошиха. О, моля Те, знам, че не трябва, но не можех да не го направя! Кървенето ми спря – болката ми си отиде! Чух за Теб и си помислих – „Ако само мога да докосна дрехите му, ще се излекувам“. И се случи. Ти ме излекува и съжалявам за това, което направих, моля Те, прости ми!“

Тя получила повече, отколкото била поискала.

И Той й казал: "Дъще, твоята вяра те изцели; иди си с мир, и бъди здрава от болестта си."

Същото може да се случи и с вас... Ако сте чудили дали Господ наистина вижда, чува или се грижи за вас, не сте единствените.

Аз също съм се чудила. Особено в уморените дни на майчинството, болестта, скръбта. Но няма да се изгубите в тълпата! Той знае точно коя сте вие, тази, която се опитва да допре дрехата му. Пресягайки се, молейки за отговори, търсейки мир и цялостност. Думите на Исус са за модерни майки!

Той ви вижда! Бог ви вижда! Той знае името ви – знае и моето.
Призовах те по името ти,
Дадох ти почтено име, ако и да Ме не познаваш,
Аз съм Господ, и няма друг;
Няма бог освен Мене;
Аз те описах, ако и да Ме не познаваш,
За да познаят от изгрева на слънцето и от запад,
Че освен Мене няма никой,
Че Аз съм Господ, и няма друг.
Аз създавам светлината и творя тъмнината;
Правя мир, творя и зло!
Аз Господ съм, Който правя всичко това.

Исая 45:4-7

Скъпи майки, излекувайте се чрез своята вяра, доверявайки се, че той ви вижда и чува вашите отчаяни молби за спокойствие.

Приближете се до него и той ще се приближи до вас.

И една жена, която бе имала кръвотечение дванадесет години,
и беше много пострадала от мнозина лекари, и беше иждивила целия си имот без да види някаква полза, а напротив беше й станало по-зле,
като чу отзивите за Исуса, дойде между народа изотзад и се допря до дрехата Му.
Защото си казваше: Ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.
И на часа пресекна кръвотечението й, и тя усети в тялото си, че се изцели от болестта.
И веднага Исус като усети в Себе Си, че излязла от Него сила, обърна се всред народа и каза: Кой се допря до дрехите Ми?
Учениците Му казаха: Ти виждаш, че народът Те притиска, и казваш ли: Кой се допря до Мене?
Но Той се озърташе за да види тая, която бе сторила това.
А жената уплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред Него и Му каза цялата истина.
А Той й рече: Дъщерьо, твоята вяра те изцели; иди си с мир, и бъди здрава от болестта си.

Марко 5:25-34