На детска градина и през лятото - това позволява новият държавен образователен стандарт за предучилищно образование.

Заместник-министърът на образованието Диян Стаматов представи проекта на стандарта, като той тепърва ще се обсъжда, съобщи news.bg

Проектът предвижда разделяне на годината на учебно и неучебно време, като от 15 септември до 31 май децата ще имат педагогически занимания през седмицата. От 1 юни до 14 септември детската градина също ще е достъпна, но няма да има педагогическа подготовка.

МОН иска да въведе и нови форми на организация редом с досегашните: целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна. При почасовата децата ще могат да посещават между 3 и 5 часа на ден в детската градина по подаден от родителите график.

Самостоятелната форма е обучение вкъщи - родителите обаче ще минават през комисия, която да се увери, че те могат да подготвят децата. В края на годината учителите ще могат да проследят дали децата от самостоятелна форма имат нужните познания.

Проектът подлежи на стабилно коригиране на база предложенията след обсъжданията, уточни Стаматов. Той очаква новият стандарт да влезе в сила от 2 август.

Оказа се, че се предлага възможността децата да влизат в детска градина и на 2-годишна възраст. Това обаче може да стане само по желание на родителите и при свободни места, ако няма ясла в населеното място.

От МОН ще очакват децата да учат с игра - тя ще е средството за постигане на всяка цел. Тригодишните след учене по математика ще трябва да различават малко от много, а на 5 г. ще трябва да броят до 10.

Междувременно заместник-министърът разкри какво ще се случи с изучаването на Средновековието от сегашните петокласници след влизане в сила на новите учебни програми и местенето му. Те ще разполагат с 18 часа за цялата година, когато са в 7 клас, за да се запознаят с този исторически период.