Съвсем наскоро се появи нова алтернатива на кинезитерапията. Онлайн платформата Play Reha е разработена от екип от български специалисти-травматолози и рехабилитатори и е достъпна и за мобилни устройства.

Тя предлага лесно и удобно решение на пациенти със ставни проблеми рехабилитационни, кинезитерапевтични и общовъзстановителни програми. Play Reha е предназначена за пациенти в следоперативен период, както и за такива, на които им предстои оперативно лечение и имат нужда от подобряване на мускулната функция, раздвижване и постигане на максимална подвижност в съседните стави. Платформата може да бъде полезна на тези, които са решили да откажат или да отложат оперативно лечение, както и на хронично болни - за облекчаване на моментното състояние, намаляване на болката, подобряване на качеството на живот.

Play Reha е подходяща и за здрави хора, водещи заседнал начин на живот, както и за такива с неспецифични оплаквания от болки в опорно-двигателния апарат. Тя помага на всички, които се интересуват от собственото си здраве. Всеки може да си поръча индивидуална схема според специфичните си потребности.

Всяка програма от платформата playreha.com съдържа комплекс от упражнения, съобразен със съответната патология и обслужващ нуждите, които обуславя самото заболяване. Продължителността на различните програми (20-90 дни) се определя от времето, необходимо за възстановяване при съответния проблем. Всеки рехабилитационен ден съдържа от 7 до 20 (средно 14-15) упражнения. Всяко от тях е показано в отделен видеоклип с подробни аудио-обяснения на български език.

Съвременното ежедневие ни отдалечава все повече от естествените ни природни потребности, в резултат на което всяка година расте броят на хората с опорно-двигателни проблеми и на тези, които се възстановяват след изписването им от ревматологични, хирургични, травматологични и др. стационари. Според статистическите данни на НСИ през центровете за рехабилитация годишно минават повече от 213 000 души, а 62% от тях споделят, че предпочитат възстановяващите процедури да се извършват в домашни условия.