За да разбереш цената на една година, попитай един студент , който е скъсан на изпитите в края на годината.

За да разбереш цената на един месец, попитай една майка, която е родила преждевременно.

За да разбереш цената на една седмица, попитай издателя на един седмичник.

За да разбереш цената на един час, попитай двойка влюбени, които чак...ат с нетърпение да се видят.

За да разбереш цената на една минута, попитай някой, който е изпуснал влака, самолета или автобуса.

За да разбереш цената на една секунда, попитай някой, който е оцелял при катастрофа.

Времето не чака никого...

Възползвай се от всеки момент, които ти е даден, защото той е безценен.