Група учени са направили проучване, чиято цел е била да установи дали има някаква разлика в болката изпитвана при раждането на момчета и при раждането на момичета.

Проучването е направено от Университета на Гранада и според учените полът на детето наистина има значение.

Те са стигнали до това заключение, след като са наблюдавали 56 родилки. Причината според тях е, че момиченцата се справят по-добре със стреса. Техният организъм има по-силни защити спрямо този на момченцата, и по-конкретно – момиченцата имат по-развита антиоксидантна защита, което води до по-малко оксидативни увреждания на клетъчните мембрани. В момента на раждането момиченцата имат и по-развита ензимна система, което оптимизира и клетъчния метаболизъм.

Какво общо има това с раждането? Оказва се, че тази по-добра защита води до по-малко възпаления в тялото на майката и до не чак толкова болезнено раждане.

Наблюдаваните 56-те жени са били в отлично здраве. 27 от тях са родили момченца, а 29 – момиченца.

След като жените са родили, докторите установили, че майките на момиченца имат по-малко увреждания на биомолекулите.

Това е първото подобно проучване. Досега възпалителните процеси са изследвани само при възрастни индивиди с установени проблеми, докато това изследване се съсредоточава върху ефекта, който детето предизвиква върху организма на майката.

Въпреки казаното дотук, не е нужно раждането да е синоним на болка, има техники, които могат да направят майката по-спокойна и раждането по-лесно. Най-ключовата от тях е правилното дишане.